Grundejerforeningen informerer

July 6th, 2011 by Kenneth Kryger Sørensen

Grundejerforeningen ved formand og næstformand, har 1/7 holdt afleverings-forretning med kommunen. Arealet er nu formelt overdraget til os.

Vi havde en god og konstruktiv dialog. Her nævnes de mest relevante emner:

  • Vejgennemføring til Ørstedvej: Tidshorisont 2012 – 2013
  • Stisystem gennem Planetparken: Start i 2012.
    Forløbet er endnu ikke klarlagt. Når stisystemet er færdigt, vil det være asfalteret, drift og vedligehold vil ligge hos kommunen. Til da, er stistykket mellem nr. 9 og 11 ”vores”, og vi skal sørge for vedligehold.
  • Vejstykket til Søvej (mellem nr. 27 og 29) vil snarest blive nedlagt. Herefter skal al biltrafik foregå via Barsbøl Markvej.

Asfalten vil blive fræset op, og efterlade en to meter bred sti. Græsset langs stien vil blive armeret, således at biltrafik vil kunne ske i særlige tilfælde. Når stien er færdig, vil drift og vedligehold overgå til os.

 

Vi havde endvidere en snak om lokalplanen for Nedersøparken. Kommunen er opmærksom på, at der sker overtrædelser/misforståelser og mener at des før der blev rettet op på de overtrædelser/misforståelser der er, desto bedre. Vi vender tilbage med mere om dette emne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen informerer

March 17th, 2011 by Kenneth Kryger Sørensen

Vejen Kommune vil gerne have overdraget kvarteret Nedersøparken til grundejerforeningen; og i den forbindelse skal der foretages en egentlig overdragelsesforretning.
Vi skal derfor nu have lavet en liste over ting som vi ønsker ændret, udbedret, eller etableret af kommunen. Det kan være vedr. sti, vej, belysning, be-plantning, fællesarealer osv.

Send snarest en mail, eller læg en seddel i formandens brevkasse.
Svend Bjerrum (nr. 29), mail: sbjerrum@hotmail.com

 

Vi har modtaget et par henstillinger fra kommunen:

Kloak-ristene på vejen er beregnet til regnvand, intet andet. Vandet fra vejen løber urenset ud i Nedersø, derfor må sæbevand og andet ikke hældes i kloakkerne. Bilvask på vejen vil medføre forurening af miljøet (søerne), og er derfor ikke tilladt her.

Der har været flere episoder med gener fra brændeovne. Hvis du har brændeovn, så lær at fyre ordentligt. Lad være med at lade den brænde natten over ved at skrue ned for lufttilførslen, og gå af og til ud for at se – og lugte (i vindretningen) – om den brænder rent. Det er til skade for miljøet, og til stor gene for naboerne.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen