Billeder fra gadefesten

September 10th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Under menupunktet Arrangementer -> Gadefest 2012 findes der nu lidt billeder fra lørdagens fest.
Tak for en super dag til alle – både store og små…

Gadefest i telt

August 12th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Kære naboer i Nedersøparken

Vi afholder gadefest i telt på fælleden (fællesarealet) lørdag den 8. september 2012

  • Vi indleder med eftermiddagskaffe klokken 15.00, hvor vi hver især medbringer ”hjemmebag” (til cirka 8 personer) til fælles, sønderjysk kaffebord, samt drikkevarer til egen familie.
  • Klokken cirka 15.45 vil der være aktiviteter for alle grupper (0-6 årige; 6-12 årige; teenagere; voksne).
  • Og endelig vil der være fællesspisning for hele familien, med underholdende indslag. Vi medbringer hver især egen mad og drikkevarer. Der vil blive optændt et par store grill, så der vil være mulighed for at grille mad. Grill vil være klar til grillning klokken cirka 17.30, således vi kan påbegynde spisning klokken 18.00.
  • Vi regner med, at arrangementet sluttet til midnat, hvor alle har ryddet op efter sig.

Til såvel eftermiddagskaffe som aftensmad medbringer hver familie selv service.

For at fremme den gode stemning under middagen, ser vi gerne, at I medbringer festligt indslag (sang, quiz, konkurrence eller lignende).

Vi forventer, at det kommende festudvalg nedsættes i løbet af aftenen.

Vi håber på stort fremmøde, og husstandene er naturligvis velkomne til at deltage i dele af arrangementet, hvis I ikke har mulighed for at være med hele eftermiddagen og aftenen, det skal blot fremgå af tilmeldingen. Har I gæster, er I velkommen til at tage dem med – vi vil bare gerne kende antallet.

Tilmelding senest fredag den 31. august 2012 pr. e-mail til nimaj98@hotmail.com. Af tilmelding skal antal voksne og antal børn samt husnummer fremgå.

Med venlig hilsen
2012-festudvalget

Kirsten i nr. 40, Mette i nr. 29 og Linda i nr. 27

Bille-plage

July 10th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Det er sidste sommer og i år, specielt i Pinsen, konstateret, at husene nr. 37-53, nr. 2-8, og i nogen grad nr. 32-42 er voldsomt plaget af biller (rødfodet markløber), som har indtaget haver, terrasser, garager, udhuse og indendørs i husene. Specielt når det er meget varmt er bille-plagen stor

Bille-plagen begyndte samtidig med, at marken bag Nedersøparken blev tilplantet med juletræer.

Problemet er forelagt Vejen Kommune, men der har ikke været hjælp at hente. Bestyrelsen for grundejerforeningen Nedersøparken er dog af den opfattelse, at vi bør rette henvendelse til Vejen Kommune igen for at få deres konsulentbistand.

I den forbindelse vil bestyrelsen appellere til, at beboerne i Nedersøparken tager billeder som dokumentation for bille-plagen. Vi vil gå fælles om en henvendelse til Vejen Kommune og forsøge at komme i dialog med Kommunen om løsning på bille-invasionen.

Dokumentation for bille-invasion i jeres hjem og haver (i form af billeder eller beskrivelse) bedes sendt til sekretær Linda Saaugaard Hansen, nr. 27, nimaj98@hotmail.com.

Bestyrelsen opfordrer til, at husstandene følger med på hjemmesiden www.nedersøparken.dk for referater, nyheder og vigtige oplysninger.

Gadefest

July 10th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Vi afholder gadefest i telt på fælleden lørdag den 8. september 2012

  • Vi indleder med eftermiddagskaffe klokken 15, hvor vi hver især medbringer hjemmebag (til cirka 8 personer) til fælles, sønderjysk kaffebord.
  • Herefter vil der være aktiviteter for alle grupper (0-6 årige; 6-12 årige; teenagere; voksne).
  • Og endelig vil der være fællesspisning for hele familien, med underholdende indslag. Vi medbringer hver især egen mad, og der vil blive optændt et par store grill, så der vil være mulighed for at grille mad.

Til såvel kaffe som aftensmad medbringer hver familie selv service.
Der er således ingen betaling for deltagelse i gadefesten.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 8. september. Vi håber, at I alle vil være med til at bidrage til en herlig eftermiddag og aften.

Nærmere information, herunder også om tilmelding, følger primo august.

Med venlig hilsen

2012-festudvalget
Kirsten i nr. 40, Mette i nr. 29 og Linda i nr. 27

Vej- og stiforhold

June 28th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Svend Bjerrum Hansen, Cindy Kryger Sørensen og Linda Saaugaard Hansen afholdte torsdag den 21. juni 2012 møde med fagkonsulent fra Vejen Kommune vedrørende vejforhold i Nedersøparken. Der var intet nyt fra Vejen Kommune angående anlæggelse af sti gennem Planetparken og lukning af indkørsel fra Søvej i forhold til formandens beretning til generalforsamlingen i marts 2012. Det vil sige, at etablering af sti (fra nummer 9-11, gennem Planetparken, bag om Orion Planetarium) igangsættes i efteråret 2012. Lukning af indkørsel fra Søvej foretages, når Nedersøparken bliver forlænget ud til Ørstedvej.

Trampoliner

June 8th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Grundejerforeningen Nedersøparken er gennem Parcelhusejernes Landsforening omfattet af en kollektiv tegnet forsikringspakke.

Trampoliner opstillet på det fælles område er imidlertid undtaget fra forsikring.

Grundejerforeningen henstiller derfor, at trampoliner, som på privat initiativ er opstillet på fællesområdet, straks fjernes.

Som udgangspunkt skal folk stille deres private legeredskaber på egen grund, hvor de er dækket af egne forsikringer.

Bestyrelsen

Helhedsplan

June 8th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Oversigt over fællesområde
(klik på billedet for at se en større udgave)

Medio juni 2012: To gyngestativer, et legetårn, en læ-vold og to mål.
Fremtiden: Etablering af bålplads, vippe og svævebane.
Ønsker husstandene nærmere information om baggrunden for helhedsplanen, fremgår det af referaterne fra bestyrelsesmøderne.

Husstandene opfordres til at flage i anledning af konfirmationer

April 1st, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Der er i år fem konfirmander i Nedersøparken:

Skærtorsdag den 5. april:
Jeppe Jensen (nr. 45)

Søndag den 29. april:
Stine Werner (nr. 13)
Emilie Marie Kruse Oxlund (nr. 23)
Frederik Hans Spedtsberg Pedersen (nr. 32)
Signe Stange Rasmussen (nr. 33)

Ønsker til aktivitetsområde/fælled

April 1st, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

På generalforsamling for Nedersøparken den 14. marts 2012 blev det besluttet at indkøbe og opsætte legeredskaber (tårn med rutsjebane samt to gyngestativer).

Endvidere blev det besluttet, at der inden opsætning af legeredskaber, skal udarbejdes en helhedsplan for aktivitetsområdet/fælleden.
Bestyrelsen modtager derfor ønsker fra beboerne i Nedersøparken for, hvad aktivitetsområdet derudover kan indeholde, således arbejdet med helhedsplan kan igangsættes.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne ønsker, og på baggrund heraf udarbejde en helhedsplan for området.

Da der på generalforsamlingen blev givet udtryk for, at legeplads og andre aktiviteter gerne meget hurtigt opstilles, skal vi bede om ideer senest søndag den 15. april 2012 til sekretær Linda Saaugaard Hansen, nr. 27, nimaj98@hotmail.com. Bestyrelsen afholder næste møde tirsdag den 17. april.
Helhedsplanen vil blive offentliggjort på hjemmesiden, www.nedersøparken.dk.

Festudvalg
Bestyrelsen søger frivillige til festudvalg.
Er du interesseret, så send venligst en besked til nimaj98@hotmail.com

E-mail adresser
Af hensyn til at lette kommunikation mellem bestyrelsen og husstandene i Nedersøparken, opfordrer bestyrelsen husstandene til at sende en e-mail til sekretæren, nimaj98@hotmail.com, således information fremover kan udsendes pr. e-mail.

E-mail adresserne vil naturligvis udelukkende blive anvendt til information vedrørende grundejerforeningen for Nedersøparken. Ligeledes vil e-mail blive udsendt som ”bcc”, således e-mail adresserne holdes skjult for modtagerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Billeder fra “Block Party 2010”

July 7th, 2011 by Kenneth Kryger Sørensen

Hvis du ligger inde med billeder fra “Block Party 2010”, så må du meget gerne sende dem til kenneth@kryger.name

Så vi jeg lave en lille billedarkiv her på hjemmesiden, så vi fremover får samlet billeder fra vores fælles aktiviteter.