Information fra bestyrelsen

Bille-plage
Bestyrelsen besluttede på møde den 9. april, at vi undersøger mulighederne for bekæmpelse af billerne. Vi vil gå videre med bille-plagen til skadedyrsbekæmpelsen i Vejen Kommune samt juletræsproducenten, når vi har konkret dokumentation for plagens omfang. Det er derfor meget vigtigt, at hver enkelt husstand reagerer hurtigt, når billerne viser sig. Bestyrelsen skal modtage dokumentation i form af billeder, beskrivelser af omfang, dato etc. Gerne pr. e-mail til sekretæren (nimaj98@hotmail.com).

Nabo-hjælp
Det har vist sig, at vi ikke kan melde samtlige husstande til nabo-hjælp på én gang. Hver enkelt husstand skal selv melde sig til, og vil herefter modtage klistermærker til vinduer. Umiddelbart efter udsendelse af e-mail (fredag den 19. april) vil sekretæren putte et postkort i hver enkelt postkasse, hvor det er beskrevet, hvordan tilmeldingen foregår. Bestyrelsen opfordrer naturligvis til, at husstandene hurtigt melder sig til, således Nedersøparken er omfattet af nabo-hjælp inden sommerferien.

Telefonliste
På generalforsamling i Grundejerforeningen Nedersøparken den 12. marts 2013 blev det foreslået, at beboerne i Nedersøparken får en telefonliste over beboerne, således vi har mulighed for at kontakte hinanden i tilfældet af, at vi ser noget mistænkeligt ved hinandens huse.
Det er naturligvis frivilligt at deltage på telefonlisten. Telefonlisten vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden, men vil blive sendt til beboerne. Så kan de enkelte husstande hænge listen på opslagstavlen eller ligge telefonnumrene ind på mobiltelefonen, så det er let at få fat på hinanden.
Ønsker man ikke at have eget telefonnummer på listen, så opfordrer bestyrelsen til, at man i det mindste udveksler telefonnumre med sine nærmeste 5-6 naboer, så alle har mulighed for at yde og nyde nabohjælp.
Telefonlisten er udsendt pr. e-mail fredag den 19. april 2013. Med på listen er kun de husstande, der aktivt har valgt at deltage. Ønsker flere at deltage, vil bestyrelsen naturligvis opdatere og udsende listen igen.

Comments are closed.