Generalforsamling den 12. marts 2013

Generalforsamling for Grundejerforeningen Nedersøparken
Tirsdag den 12. marts 2013, klokken 19.30 på Jels Motel

Endelig dagsorden

0. Besøg af politi. Orientering om indbrudssikring og nabohjælp. Bilag udsendt med mødeindkaldelse/første dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om det foregående år.
4. Aflæggelse af regnskab, attesteret af revisor. Bilag udsendt med mødeindkaldelse/første dagsorden.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
• ”Vi foreslår en kontingentnedsættelse til 700 kr. per husstand. Foreningen er i drift og der er foretaget etablering af legeplads. Det foreslåede kontingent vil dække driftsudgifterne med en margin til eventuelle uforudsete udgifter. Med venlig hilsen Lena og Benny, Nr. 53”. Bestyrelsen henviser i øvrigt til punkt 6.
6. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bilag udsendt med mødeindkaldelse/første dagsorden.
7. Valg af formand. I år er Svend Bjerrum Hansen, nr. 29, på valg, kan genvælges.
8. Valg af bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. I år er Henning Beck, nr. 11, på valg, og ønsker ikke genvalg.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt.
• Bille-plage
• Flagning ved konfirmationer

Tilmelding til generalforsamling skal ske til sekretær Linda Saaugaard Hansen, nr. 27, nimaj98@hotmail.com, senest tirsdag den 5. marts 2013.

Comments are closed.