Bille-plage

Det er sidste sommer og i år, specielt i Pinsen, konstateret, at husene nr. 37-53, nr. 2-8, og i nogen grad nr. 32-42 er voldsomt plaget af biller (rødfodet markløber), som har indtaget haver, terrasser, garager, udhuse og indendørs i husene. Specielt når det er meget varmt er bille-plagen stor

Bille-plagen begyndte samtidig med, at marken bag Nedersøparken blev tilplantet med juletræer.

Problemet er forelagt Vejen Kommune, men der har ikke været hjælp at hente. Bestyrelsen for grundejerforeningen Nedersøparken er dog af den opfattelse, at vi bør rette henvendelse til Vejen Kommune igen for at få deres konsulentbistand.

I den forbindelse vil bestyrelsen appellere til, at beboerne i Nedersøparken tager billeder som dokumentation for bille-plagen. Vi vil gå fælles om en henvendelse til Vejen Kommune og forsøge at komme i dialog med Kommunen om løsning på bille-invasionen.

Dokumentation for bille-invasion i jeres hjem og haver (i form af billeder eller beskrivelse) bedes sendt til sekretær Linda Saaugaard Hansen, nr. 27, nimaj98@hotmail.com.

Bestyrelsen opfordrer til, at husstandene følger med på hjemmesiden www.nedersøparken.dk for referater, nyheder og vigtige oplysninger.

Comments are closed.