Ønsker til aktivitetsområde/fælled

På generalforsamling for Nedersøparken den 14. marts 2012 blev det besluttet at indkøbe og opsætte legeredskaber (tårn med rutsjebane samt to gyngestativer).

Endvidere blev det besluttet, at der inden opsætning af legeredskaber, skal udarbejdes en helhedsplan for aktivitetsområdet/fælleden.
Bestyrelsen modtager derfor ønsker fra beboerne i Nedersøparken for, hvad aktivitetsområdet derudover kan indeholde, således arbejdet med helhedsplan kan igangsættes.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vælge mellem indkomne ønsker, og på baggrund heraf udarbejde en helhedsplan for området.

Da der på generalforsamlingen blev givet udtryk for, at legeplads og andre aktiviteter gerne meget hurtigt opstilles, skal vi bede om ideer senest søndag den 15. april 2012 til sekretær Linda Saaugaard Hansen, nr. 27, nimaj98@hotmail.com. Bestyrelsen afholder næste møde tirsdag den 17. april.
Helhedsplanen vil blive offentliggjort på hjemmesiden, www.nedersøparken.dk.

Festudvalg
Bestyrelsen søger frivillige til festudvalg.
Er du interesseret, så send venligst en besked til nimaj98@hotmail.com

E-mail adresser
Af hensyn til at lette kommunikation mellem bestyrelsen og husstandene i Nedersøparken, opfordrer bestyrelsen husstandene til at sende en e-mail til sekretæren, nimaj98@hotmail.com, således information fremover kan udsendes pr. e-mail.

E-mail adresserne vil naturligvis udelukkende blive anvendt til information vedrørende grundejerforeningen for Nedersøparken. Ligeledes vil e-mail blive udsendt som ”bcc”, således e-mail adresserne holdes skjult for modtagerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Comments are closed.