Grundejerforeningen informerer

Grundejerforeningen ved formand og næstformand, har 1/7 holdt afleverings-forretning med kommunen. Arealet er nu formelt overdraget til os.

Vi havde en god og konstruktiv dialog. Her nævnes de mest relevante emner:

  • Vejgennemføring til Ørstedvej: Tidshorisont 2012 – 2013
  • Stisystem gennem Planetparken: Start i 2012.
    Forløbet er endnu ikke klarlagt. Når stisystemet er færdigt, vil det være asfalteret, drift og vedligehold vil ligge hos kommunen. Til da, er stistykket mellem nr. 9 og 11 ”vores”, og vi skal sørge for vedligehold.
  • Vejstykket til Søvej (mellem nr. 27 og 29) vil snarest blive nedlagt. Herefter skal al biltrafik foregå via Barsbøl Markvej.

Asfalten vil blive fræset op, og efterlade en to meter bred sti. Græsset langs stien vil blive armeret, således at biltrafik vil kunne ske i særlige tilfælde. Når stien er færdig, vil drift og vedligehold overgå til os.

 

Vi havde endvidere en snak om lokalplanen for Nedersøparken. Kommunen er opmærksom på, at der sker overtrædelser/misforståelser og mener at des før der blev rettet op på de overtrædelser/misforståelser der er, desto bedre. Vi vender tilbage med mere om dette emne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments are closed.