Grundejerforeningen informerer

Vejen Kommune vil gerne have overdraget kvarteret Nedersøparken til grundejerforeningen; og i den forbindelse skal der foretages en egentlig overdragelsesforretning.
Vi skal derfor nu have lavet en liste over ting som vi ønsker ændret, udbedret, eller etableret af kommunen. Det kan være vedr. sti, vej, belysning, be-plantning, fællesarealer osv.

Send snarest en mail, eller læg en seddel i formandens brevkasse.
Svend Bjerrum (nr. 29), mail: sbjerrum@hotmail.com

 

Vi har modtaget et par henstillinger fra kommunen:

Kloak-ristene på vejen er beregnet til regnvand, intet andet. Vandet fra vejen løber urenset ud i Nedersø, derfor må sæbevand og andet ikke hældes i kloakkerne. Bilvask på vejen vil medføre forurening af miljøet (søerne), og er derfor ikke tilladt her.

Der har været flere episoder med gener fra brændeovne. Hvis du har brændeovn, så lær at fyre ordentligt. Lad være med at lade den brænde natten over ved at skrue ned for lufttilførslen, og gå af og til ud for at se – og lugte (i vindretningen) – om den brænder rent. Det er til skade for miljøet, og til stor gene for naboerne.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments are closed.