Ordinær generalforsamling 2018

March 9th, 2018 by Kenneth Kryger Sørensen

Hermed indkaldese til generalforsamling torsdag den 15. marts 2018, kl. 19:30 i Foreningshuset, Søvej
Se bilag for dagsorden mv..

Gæster

June 5th, 2016 by Kenneth Kryger Sørensen

Der kommer stadig, om ikke dagligt så dog flere gange ugentligt, private biler op ad Søvej for at komme på besøg hos os i Nedersøparken. Så husk lige at give jeres gæster besked om permanent ændret indkørsel. Der er et ”omkørselsskilt” på hjørnet af Søvej og Søparken, men skiltet er ikke specielt vejledende.

Nyhedsbrev fra Politiet

July 12th, 2014 by Kenneth Kryger Sørensen

Nyhedsbrev til Grundejerforeninger fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Volleyball netsystem

July 6th, 2013 by Kenneth Kryger Sørensen

Til alle beboere i Nedersøparken.

Jeg har (efter aftale med grundejerforeningens bestyrelse) oprettet Nedersøparken som en havevolleyklub.
Der er indkøbt et volleyball netsystem med to tilhørende bolde, der finansieres af grundejerforeningen, som vi alle betaler til. Totalprisen var 425 kroner.

Nettet ligger her hos os på Nedersøparken 45, og man kan til enhver tid komme og låne nettet, og aflevere det her igen.
Det tåler nok at stå ude en enkelt nat eller to, men hvis vi skal passe på det, bør det tages ned, når man har brugt det.
Man udfylder en seddel her hos mig, så jeg kan holde styr på hvor det befinder sig.

Med venlig hilsen
Tina Dybkjær Jensen

Information fra bestyrelsen

April 20th, 2013 by Kenneth Kryger Sørensen

Bille-plage
Bestyrelsen besluttede på møde den 9. april, at vi undersøger mulighederne for bekæmpelse af billerne. Vi vil gå videre med bille-plagen til skadedyrsbekæmpelsen i Vejen Kommune samt juletræsproducenten, når vi har konkret dokumentation for plagens omfang. Det er derfor meget vigtigt, at hver enkelt husstand reagerer hurtigt, når billerne viser sig. Bestyrelsen skal modtage dokumentation i form af billeder, beskrivelser af omfang, dato etc. Gerne pr. e-mail til sekretæren (nimaj98@hotmail.com).

Nabo-hjælp
Det har vist sig, at vi ikke kan melde samtlige husstande til nabo-hjælp på én gang. Hver enkelt husstand skal selv melde sig til, og vil herefter modtage klistermærker til vinduer. Umiddelbart efter udsendelse af e-mail (fredag den 19. april) vil sekretæren putte et postkort i hver enkelt postkasse, hvor det er beskrevet, hvordan tilmeldingen foregår. Bestyrelsen opfordrer naturligvis til, at husstandene hurtigt melder sig til, således Nedersøparken er omfattet af nabo-hjælp inden sommerferien.

Telefonliste
På generalforsamling i Grundejerforeningen Nedersøparken den 12. marts 2013 blev det foreslået, at beboerne i Nedersøparken får en telefonliste over beboerne, således vi har mulighed for at kontakte hinanden i tilfældet af, at vi ser noget mistænkeligt ved hinandens huse.
Det er naturligvis frivilligt at deltage på telefonlisten. Telefonlisten vil ikke blive offentliggjort på hjemmesiden, men vil blive sendt til beboerne. Så kan de enkelte husstande hænge listen på opslagstavlen eller ligge telefonnumrene ind på mobiltelefonen, så det er let at få fat på hinanden.
Ønsker man ikke at have eget telefonnummer på listen, så opfordrer bestyrelsen til, at man i det mindste udveksler telefonnumre med sine nærmeste 5-6 naboer, så alle har mulighed for at yde og nyde nabohjælp.
Telefonlisten er udsendt pr. e-mail fredag den 19. april 2013. Med på listen er kun de husstande, der aktivt har valgt at deltage. Ønsker flere at deltage, vil bestyrelsen naturligvis opdatere og udsende listen igen.

Beskyt dig mod indbrud

March 25th, 2013 by Kenneth Kryger Sørensen

• Hvis du skal på ferie, så aftal med naboer, at de ser efter dit hus!
• Mærk dine ting, lav sporing på bærbare, ipad og iphone m.v.
• Pengeskabe, våbenskab – put værdier heri
• Sørg for at der ikke står haveredskaber, stiger m.v. udenfor (anvendes af gerningsmand)
• Tøm postkasse
• Fyld noget i skraldespanden/lad naboer benytte denne
• Parker bil i indkørsel/carport
• Hæng vasketøj op i haven/tøjstativ
• Lys i huset, evt. musik, når kortvarigt borte (særligt mellem klokken 16 og 20 i vinteren)
• Lyssensor, god belysning på grunden
• Lav hæk (synlighed)
• Sikre døre og vinduer (evt. lås på vridere)
• Alarm – naboalarm/vennekæde
• Luftning af hunde – gå alternative veje og aftal også i haverne!
• Orienter naboer/nabolaget, hvis indbrud i området – videregiv oplysninger om biler/personer, der evt. er set – mange øjne…
• Godt socialt fællesskab i området øger sikkerheden (normaltilstanden bedre kendt)
• Indgå aftale om nabohjælp

(Kilde: liste udleveret af vicepolitiinspektør Jan Lambertsen til generalforsamling 2013)

Ring til Politiet 1 1 4 med beskrivelse af bil, registreringsnummer, signalement af mistænkelige personer etc. Politiet har behov for vores hjælp – også om natten!
Er et indbrud i gang, skal der ringes på alarmnummer 1 1 2.

Trampoliner

June 8th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Grundejerforeningen Nedersøparken er gennem Parcelhusejernes Landsforening omfattet af en kollektiv tegnet forsikringspakke.

Trampoliner opstillet på det fælles område er imidlertid undtaget fra forsikring.

Grundejerforeningen henstiller derfor, at trampoliner, som på privat initiativ er opstillet på fællesområdet, straks fjernes.

Som udgangspunkt skal folk stille deres private legeredskaber på egen grund, hvor de er dækket af egne forsikringer.

Bestyrelsen

Helhedsplan

June 8th, 2012 by Kenneth Kryger Sørensen

Oversigt over fællesområde
(klik på billedet for at se en større udgave)

Medio juni 2012: To gyngestativer, et legetårn, en læ-vold og to mål.
Fremtiden: Etablering af bålplads, vippe og svævebane.
Ønsker husstandene nærmere information om baggrunden for helhedsplanen, fremgår det af referaterne fra bestyrelsesmøderne.

Grundejerforeningen informerer

July 6th, 2011 by Kenneth Kryger Sørensen

Grundejerforeningen ved formand og næstformand, har 1/7 holdt afleverings-forretning med kommunen. Arealet er nu formelt overdraget til os.

Vi havde en god og konstruktiv dialog. Her nævnes de mest relevante emner:

  • Vejgennemføring til Ørstedvej: Tidshorisont 2012 – 2013
  • Stisystem gennem Planetparken: Start i 2012.
    Forløbet er endnu ikke klarlagt. Når stisystemet er færdigt, vil det være asfalteret, drift og vedligehold vil ligge hos kommunen. Til da, er stistykket mellem nr. 9 og 11 ”vores”, og vi skal sørge for vedligehold.
  • Vejstykket til Søvej (mellem nr. 27 og 29) vil snarest blive nedlagt. Herefter skal al biltrafik foregå via Barsbøl Markvej.

Asfalten vil blive fræset op, og efterlade en to meter bred sti. Græsset langs stien vil blive armeret, således at biltrafik vil kunne ske i særlige tilfælde. Når stien er færdig, vil drift og vedligehold overgå til os.

 

Vi havde endvidere en snak om lokalplanen for Nedersøparken. Kommunen er opmærksom på, at der sker overtrædelser/misforståelser og mener at des før der blev rettet op på de overtrædelser/misforståelser der er, desto bedre. Vi vender tilbage med mere om dette emne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen informerer

March 17th, 2011 by Kenneth Kryger Sørensen

Vejen Kommune vil gerne have overdraget kvarteret Nedersøparken til grundejerforeningen; og i den forbindelse skal der foretages en egentlig overdragelsesforretning.
Vi skal derfor nu have lavet en liste over ting som vi ønsker ændret, udbedret, eller etableret af kommunen. Det kan være vedr. sti, vej, belysning, be-plantning, fællesarealer osv.

Send snarest en mail, eller læg en seddel i formandens brevkasse.
Svend Bjerrum (nr. 29), mail: sbjerrum@hotmail.com

 

Vi har modtaget et par henstillinger fra kommunen:

Kloak-ristene på vejen er beregnet til regnvand, intet andet. Vandet fra vejen løber urenset ud i Nedersø, derfor må sæbevand og andet ikke hældes i kloakkerne. Bilvask på vejen vil medføre forurening af miljøet (søerne), og er derfor ikke tilladt her.

Der har været flere episoder med gener fra brændeovne. Hvis du har brændeovn, så lær at fyre ordentligt. Lad være med at lade den brænde natten over ved at skrue ned for lufttilførslen, og gå af og til ud for at se – og lugte (i vindretningen) – om den brænder rent. Det er til skade for miljøet, og til stor gene for naboerne.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen